Thông tin liên hệ:

  • Địa chỉ: Thôn Lâm Đồng – Xã Phương Thiện – TP Hà Giang – Tỉnh Hà Giang
  • Hotline: 0969466357
  • Email: khauvaileng.namduocmacminh@gmail.com
  • Youtube: Kháu Vài Lèng

Liên hệ mua hàng: